Loading...

Muzaffer Özgü Bulut

Beden müzisyeni – Yazar – Eğitimci


Özgü Bulut, temelini klasik vurmalı çalgılardan ve müzik biliminden alan bir beden müzisyenidir: Beden hareketini, ritmi ve müziği – el çırpmasıyla, parmak şıklatmasıyla, … – en ilkelinden ele alan ve tüm katılımcıları akışa dahil edebilen bir performansçı ve kolaylaştırıcıdır. Beden müziğini insan ile müzik arasındaki yabancılaşma sürecini geri çeviren bir etkinlik; kendisini ise bu süreci kolaylaştıran bir eleman olarak görmektedir. Bedenlerin ses çıkaran / çıkarmayan hareketlerini kullanarak; kişilerin odaklanma, algı, ritimanaliz, doğaçlama ve psiko-motor becerileri ile farkındalık gelişimini destekleyen, talebin amacına ve her yaş grubuna yönelik dersler, atölyeler, takım oyunları, buzkıranlar ve toplu performanslar tasarlarmakta ve uygulamaktadır. Şimdiye kadar toplu performans ve eğitimlerine çocuklar; gençler; müzik, sınıf, okul öncesi ve branş öğretmenleri; müzik, okul öncesi ve beden eğitimi öğretmenliği ile mimarlık, görsel tasarım, tiyatro, müzik ve müzik terapi öğrencileri; grup psikoterapistleri, otizmli bireyler, işitme engelliler, otobüs sürücüleri, beyaz / mavi yaka firma ve fabrika çalışanları katılmıştır.
Bulut son bir buçuk yıl içinde Malmö’de European Association for Music in Schools (EAS), İstanbul’da International Society for Music Educators (ISME) ve Kahire’de International Association for Group Psychotherapy and Group Processes Konferanslarında, Anadolu Müzik Kültürleri Araştırma Derneği (Fethiye) ve Klasik Keyifler (Şirince) Müzik Köylerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün Bir Öğretmen Bir Ritim adlı hizmet içi öğretmen seminerlerinde (Foça, Rize, Ankara) eğitimler vermiştir. Ayrıca KeKeÇa Beden Perküsyonu Topluluğu üyesi olarak Oxford Üniversitesi’nin davetiyle Into Silence Project kapsamında Ashmolean Museum’da bir performansta bir saati aşkın sahne almış; Padova – İtalya’da 2nd Mediterranean Music Therapy Meeting kapsamında sunum, atölye ve performans gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak KeKeÇa’nın proje ortağı olduğu, halen devam eden European Body Music Project kapsamında Atina ve İstanbul’da sunum ve eğitimler gerçekleştirmiştir. KeKeÇa grubu ile 2020 Liverpool Bienal’in sanatçı-eğitimcileri arasında yer almaktadır.
Bulut’un yayınları arasında Beden Müziği Oyunları adında, temel beden müziği oyunlarını otobiyografik bir dille anlattığı bir kitabı, Kalabalıklar ve Beden Müziği başlıklı sanatta yeterlik tezi ile ulusal ve uluslar arası mecrada yayınlanmış makaleleri yer almaktadır. Ayrıca TRT Okul kanalında Bedenle Müzik Oyunları adında 13 bölümlük bir etkileşimli televizyon programı hazırlamış ve sunmuştur. Bulut’un bir başka öne çıkan yayını ise New York’taki Bachovich Music Publications tarafından yayınlanan Tuhaf adlı bestesidir. Can Yücel’in Tuhaflık şiirinden esinlenerek beden müziği ve vurmalı çalgılar grubu için bestelediği bu müziği kurucu üyesi olduğu sa.ne.na vurmalı çalgılar topluluğu ile Borusan Müzik Evi’nde seslendirmiştir.

Özgü Bulut, hitabeti beden müziğinin bir parçası olarak gördüğü için bu becerisini geliştirmek amacıyla Toastmasters International üyesi olmaya karar vermiş; bir TED Ankara Koleji mezunu olarak Ankara Kolejliler Toastmasters Kulübü’nün kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 2019 Mart ayında kulübünü temsilen katıldığı Toastmasters Türkiye 4. Ulusal Hitabet Yarışması’nda Keşif Oyunu adlı konuşmasıyla İkincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Rotterdam Codarts’da Vurmalı Çalgılar, Oda Müziği Şefliği ve Düzenleme eğitimi almış, Ankara’da Müzik Bilimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Hollanda’da çeşitli gençlik orkestralarında çalmış, Vurmalı Çalgılar Topluluğu şef-eğitmenliği yapmış, Türkiye’de senfoni orkestralarında konuk sanatçı olmuş, sa.ne.na grubu ile oda müziği konserleri gerçekleştirmiş; orkestra@modern’de yer almış; Başkent Üniversitesi’nde uzman, Ankara Devlet Opera Balesi Orkestrası’nda sözleşmeli orkestra sanatçısı; Sevda Cenap And Vakfı’nda Müzik Dosyası Editörlüğü ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Vurmalı Çalgılar öğretim görevlisi görevlerini yürütmüştür.
Özgü Bulut halen Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda doçent öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Müzik Eğitimi Bölümü’nde “Oyun-Dans ve Müzik” ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde “Temel Müzik”; yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Vurmalı Çalgılar”, “Müzik Araştırma Yöntemleri”, “Beden Müziğinde Usûl Uyarlamaları”, “Müzikte Futurizme Giriş ve Soundpainting” ve “Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri” başlıklı dersler vermektedir. Ayrıca akademik çerçevede yeni müzik seslendirmelerine, Soundpainting ve serbest doğaçlama gibi nispeten yeni icra alanlarının tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri desteklemekte; özellikle bu tür projelerde yürütücü ve icracı olarak görev almaktadır.
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, Ankara Kolejliler Toastmasters Kulübü, European Association for Music in Schools (EAS) ve International Society for Music Educators (ISME) üyesidir.
Prof. Seyhan Bulut’un eşidir; Işıl İpek ve Ayaz Deniz’in babasıdır.

Keşif Oyunu: https://www.youtube.com/watch?v=ezk7cRqYrqU&t=37s
Tuhaflık: https://www.youtube.com/watch?v=YuXxQvkMBEk
Solo performans: https://www.youtube.com/watch?v=I4H5a72_zA8